Diensten

Boekhouding

Ik verzorg uw boekhouding van A tot Z. Indien u liever zelf uw boekhouding verzorgt, geef ik hierbij advies en hulp.
Tot de voornaamste taken behoren:

 • het periodiek bijhouden van uw boekhouding;
 • het opstellen van de balans, de resultatenrekening en de jaarrekening naar zijn wettelijke vorm;
 • het opstellen van winstberekeningen;
 • het opstellen van tussentijdse rapporteringen. Dit zowel met het oog op intern beleid en financiële instellingen, als met het oog op uw eigen fiscale situatie.

Fiscaliteit

De fiscale cultuur wijzigt constant. Daarom is het onombeerlijk om u te laten bijstaan.
De taak van De Cijferraad:

 • het opstellen en indienen van de aangifte vennootschapsbelasting en personenbelasting;
 • het opstellen en indienen van de periodieke btw-aangiftes;
 • het indienen van de intracommunautaire aangiftes en de jaarlijkse btw-klantenlisting;
 • bijstand bij fiscale controles.

Startersbijstand

Het opstarten van een onderneming vergt een grondige voorbereiding: ‘onder welke vorm wil ik werken’. De Cijferraad begeleidt u hierbij en zorgt voor het nodige:

 • inschrijving in KBO;
 • activeren van het btwnummer;
 • aanvraag registratienummer;
 • aanvraag vergunningen;
 • het inorde brengen van uw sociaal statuut;
 • het opstellen van het financieel plan;
 • subsidies.

Advies

 • keuze bij de juiste vennootschapsvorm;
 • het oprichten van uw vennootschap;
 • het wijzigen van uw statuten;
 • overname en vereffening;
 • investeringsbeleid.